Ydelser

Larsen Accounting har fokus på at løse følgende regnskabsopgaver i Københavnsområdet:

  • Månedsrapportering
  • Forecast/budgettering
  • Koncern avance/ -afstemning af mellemværender
  • Optimering af forretningsgange og processer
  • Løn
  • Dansk og udenlandsk moms
  • Diverse afstemninger
  • Deltager også gerne i den daglige bogføring

Larsen Accounting er vant til hurtigt at sætte sig ind i opgaverne og være en aflastning / erstatning i hverdagen.

Larsen Accounting møder op på kundens adresse og benytter PC, printer m.m., som kunden stiller til rådighed til udførsel af opgaven. Dermed sikrer kunden sig, at alle interne IT sikkerhedsregler er overholdt.

Larsen Accounting fakturerer en fast timepris i henhold til aftale.

foto af brit stenbjerg larsen